Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

 

Aktualności:

<< <  Strona 2 z 8  > >>

04-01-2016

 

Wspaniały prezent na Święta Bożego Narodzenia sprawiło nam Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nowo opublikowanej części B wykazu czasopism naukowych zadebiutowała „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, której od razu przyznano aż 6 punktów!

Okładki czasopisma

13-12-2015

Ukazał się kolejny doroczny raport ICI Journals Master List tworzony przez Index Copernicus International. W Raporcie znaleźć można informacje o 3400 czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, które zawierają podstawowe dane o dyscyplinach naukowych, redakcjach, autorach oraz ich ocenę ICV (Index Copernicus Value). Jedną z pozycji w opublikowanej liście zajęła po raz pierwszy „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, której przyznano 54,86 punktów ICV.

http://journals.indexcopernicus.com/Edukacyjna+Analiza+Transakcyjna,p24782810,6.html

Należy zaznaczyć, że to udany debiut. Biorąc pod uwagę pozostałe czasopisma tworzone przez pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, spośród 10 z nich obecnych na Journals Master List, „EAT” zajęła 5 miejsce.

Z uwagą czekamy na ewaluację naszego czasopisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O jej efektach z pewnością poinformujemy.

Zapraszamy do współpracy!
13-12-2015

 

 W dniu 7 grudnia gościem Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Studenckiego Naukowego Koła Terapeutów był Włodzimierz Światek. Znany psycholog, psychoterapeuta, trener coach i facylitator. 

Włodzimierz Świątek 

Więcej o wygłoszonym wykładzie oraz przeprowadzonym warsztacie - na stronach Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej: 

http://www.eat.ajd.czest.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=51&cntnt01returnid=61

 

01-12-2015 15-10-2015

Chyba żadna inna koncepcja pedagogiczna nie przystaje tak bardzo do poszukiwań w obszarze edukacyjnej analizy transakcyjnej jak właśnie tutoring. Co jednak na temat tutoringu wie przeciętny polski nauczyciel ? Z reguły niewiele, a przecież założenia i praktyka tutoringu ma w naszym kraju zarówno swoją tradycję, jak również swoich obecnych zaangażowanych zwolenników, którzy z pasją wdrażają tego rodzaju projekt do polskiego systemu oświatowego.

Skan okładki

 

----------

Studentów poszukujących materiałów do prowadzonych przez nas zajęć zapraszamy na platformę e-learningową Wydziału Pedagogicznego AJD w Częstochowie, gdzie każdy Zakład ma swoją osobną kategorię:

http://www.wp.ajd.czest.pl/moodle