Psychoprofilaktyka

Nowy kierunek studiów licencjackich
Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Prezentujemy Ci kierunek inny niż wszystkie. Kierunek, w którym rozwiniesz swoje umiejętności i świadomość tego, co jest Twoim zawodowym celem. Będziesz doświadczać i współtworzyć razem z innymi, przeglądać się w czyichś oczach, by lepiej poznać siebie i swoje mocne strony.

Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – publicznej uczelni z dużymi tradycjami. To innowacyjna na skalę Polski propozycja, której nie powstydziłaby się żadna uczelnia. Korzystając z niej staniesz się zatem częścią pięknej historii, którą będziesz współtworzyć wraz ze świetną kadrą wysoko ocenianych nauczycieli akademickich oraz doświadczonych specjalistów od lat skutecznie realizujących działania na polu psychoprofilaktyki społecznej.

Oferujemy Ci interdyscyplinarne 3-letnie studia licencjackie, które sięgają m.in. po psychologię, pedagogikę, socjologię i filozofię, ale także ekonomię i promocję zdrowia. To wszystko po to, by pomóc Ci zrozumieć mechanizmy, które nas otaczają tak w skali globalnej jak i interpersonalnej. Na tych fundamentach pokażemy Ci jak budować dobre relacje, jak właściwie się komu-nikować, jak dbać o zdrowie – dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny – zarówno swoje jak i innych, jak zapobiegać jego utracie i jak poprzez terapię zatroszczyć się o jego powrót. Zaoferujemy Ci wgląd w podstawy licznych form terapii i szkół psychoterapeutycznych, a także możliwość przyjrzenia się metodom indywidualnej pracy z klientem.

Psychoprofilaktyka to studia z pasją. Dajemy Ci możliwość elastycznego wyboru interesujących Cię przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem – tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach. Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą Ci odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samozatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej. Pokażą Ci, jak skutecznie poszukiwać źródła finansowania na realizację Twoich własnych programów psychoprofilaktycznych.

Wszystko to, co oferujemy w ramach tego kierunku ma dać Ci szansę w przyszłości podejmo-wać świadome działania nastawione na jednostki lub grupy społeczne, które pozwolą zapobiegać różnorodnym problemom zanim one wystąpią. Działania, które będą możliwe do zrealizowania w: poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach psychoprofilaktyki i psychoedukacji, w świetlicach socjoterapeutycznych czy środowiskowych, klubach profilaktyki środowiskowej, instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych, punktach konsultacyjno-doradczych, instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu, domach pomocy społecznej, interdyscyplinarnych zespołach interwencyjnych, centrach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy domowej, domach samotnej matki, domach matki i dziecka, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach pomocy rodzinie, biurach bądź urzędach pośrednictwa pracy itp.

Psychoprofilaktyka – wybierz z troski o siebie i innych!